ჩვენი თვისებები

ჩვენი თვისებები


 

...
შეავსეთ პაროდონტული რუკა

ინტუიციური, მარტივი და ძლიერი პროგრამა შესანიშნავი ვიზუალური გაფორმებით.

...
ხმის ამოცნობა

უკარნახეთ თქვენი ინფორმაცია Perioline-ს, მონაცემები ამობეჭდეთ PDF ფაილად და გაუგზავნეთ პაციენტს თუ კოლეგებს..

...
ჟესტების ამოცნობა

მართეთ Perioline დისტანციურად და მიიღეთ წვდომა პაციენტის მონაცემებზე ხელის მარტივი მოძრაობით.

 

 

პაროდონტული რუკა

შეაგროვეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია (რეცესია, სისხლდენა, ნადები, მორყევის ხარისხი...), რომ მოახდინოთ პაციენტის პაროდონტული სტატუსის გამოკვლევა და პაროდონტის დაავადებების სიმძიმის დადგენა.

შესაძლებელია Perioline-ის ფუნქციების მორგება თქვენი სპეციფიკური საჭიროებების და პრაქტიკული ჩვევების შესაბამისად.

...
...

დაავადების რისკის დიაგრამა

შეაფასეთ თქვენი პაციენტის პაროდონტიტის განვითარების რისკი Lang და Tonetti-ის დიაგრამის მიხედვით.

მიიღეთ რეკომენდაციები შემანარჩუნებელი თერაპიის რეკომენდებული ინტერვალების შესახებ.

სტატისტიკა:

შეადარე შენი პაციენტის პაროდონტული მონაცემები შემანარჩუნებელი თერაპიის ვიზიტებს შორის და შეაფასე მათი პაროდონტის დაავადების მიმდინარეობა.

Perioline-ის გამოყენება შესაძლებელია, როგორც პაციენტების განათლების, ასევე მათთვის პაროდონტის მდოგმაორების ახსნისათვის.

...