ჩვენი ისტორია

ჩვენი ისტორია


" სტომატოლოგიური დარგის ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა დღითიდღე იზრდება.

Perioline გვინდა იყოს ამ ცვლილებების ნაწილი.

ჩვენი პროგრამა შეიქმნა პარიზში მე8 რაიონში.

ჩვენი თავდაპირველი მიზანი იყო შეგვექმნა ინტუიციური და სრულფასოვანი პროგრამა, რომელიც პრაქტიკოს ექიმს მიცემდა მარტივად გამოყენებადი, სწრაფი და ძალიან ზუსტი პაროდონტული რუკის გამოყენების საშუალებას "

WIEM BOUAZIZ

 

...

Our team

Perioline არის პრაქტიკოსი ექიმების საჭიროებების საფუძველზე შექმნილი პროგრამა..

ჩვენი გუნდი შედგენა იმ სტომატოლოგებისაგან, რომლებიც მჭიდროდ თანამშომლობენ IT ინჟინრებთან, რომ ტექნოლოგია მოარგონ სტომატოლოგიურ სერვისებს..

 

...
 
Anis Zouaoui
ხელმძღვანელი
...
 
Wiem Bouaziz
პაროდონტოლოგი
...
 
Meriem Zriga
ფუნქციური მენეჯერი
...
 
Héni Bouaziz
ელექტორნული ჯანდაცვის მენეჯერი

 

 

ჩვენი პარტნიორები

ისინი გვენდობიან ჩვენ.

...
...
...
...
...